h1, font-family: 'Sriracha', cursive;
0847447284 Kohyao07@gmail.com

 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะยาวน้อย ชมความสวยงามของหมู่เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน

 

ชมวิถีชีวิตเกาะยาวน้อย

09.30 น. เดินทางจากท่าเรือบางโรง  จ. ภูเก็ต  ด้วยเรือโดยสารสะปีดโบ้ท เดินทางไปยังเกาะยาวน้อย

10.30 น. ถึงท่าเรือท่ามาเนาะห์  เกาะยาวน้อย มีเจ้าของบ้านมารอรับที่ท่าเรือและเดินทางเข้าที่ พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ของกลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์ 

12.00 น. ทานอาหารเที่ยงกับครอบครัวโฮมสเตย์

14.00 น. นั่งรถนำเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนเกาะยาวน้อยและชมทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามรอบเกาะ  เช่น หาดป่าทราย  หาดสนงาม หาดท่าเขา ชมหัวใจรักของพระยานาคน้อย ชมกลุ่มเขียนผ้าบาติกของแม่บ้านท่าเขา  จุดชมวิวอ่าวพังงาที่ท่าเรือท่าเขา   ชมทุ่งนาของเกาะยาว ถนนสายไหมสองระบบนิเวศ  ทานมะพร้าวน้ำหอมจากสวน ชมตลาดตอนเย็นของเกาะยาวน้อย และซื้อของที่ระลึกและของฝากที่ตลาดชุมชน

17.30  น. ชมพระอาทิตย์ตกสะพานท่ามานอก

18.00  น. อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็นกับครอบครัวโฮมสเตย์

เกาะไผ่ หมู่เกาะพีพี

07.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว

08.00 น. เดินทางไปชมความของหมู่เกาะพีพี  ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ให้อาหารฝูงปลาที่เกาะไผ่

12.00 น. ทานอาหารมื้อเที่ยงที่ห้องอาหาร อารีดา บนเกาะพีพี  ซื้อของที่ระลึกบนเกาะพีพี

13.30 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น  เล่นน้ำที่อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ “The Beach”และแวะ ชมที่เกาะลิง หรือ  “Monkey Beach”   เดินทางกลับเกาะยาว

16.00 น. ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบคัว

18.00 น. อิ่มอร่อยอาหารมื้อเย็นกับครอบครัว

 

อำลาเกาะยาว

07.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
09.00 น. อำลาสมาชิกของครอบครัวโฮสเตย์ ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจร่วมกัน
09.30 น. เดินทางกลับท่าเรือบางโรง จ. ภูเก็ต โดยสวัสดีภาพ

 

 

 

 

 

 ราคาของโปรแกรมเที่ยวนี้

 

นักท่องเที่ยว 5 คน ขึ้นไป           คนละ    5,900     บาท

 

 

 

ราคานี้รวม
– ค่าอาหารและค่าที่พักแบบโฮมสเตย์
– ค่าเรือนำเที่ยว
– ค่ารถในโปรแกรม
– ค่าอาหารเที่ยงที่เกาะ พีพี
– ค่าอุปกรณ์ดำน้ำที่ยง

หมายเหตุ  – ราคานี้ไม่รวมค่าเรือ ไป-กลับ ท่าเรือเกาะยาวน้อย- ท่าเรือบางโรงจ.ภูเก็ต*

 

สอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะยาวน้อย ชมความสวยงามของหมู่เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน