h1, font-family: 'Sriracha', cursive;
0847447284 Kohyao07@gmail.com

 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ เกาะสามไข่ 3 วัน 2 คืน

 

 

ชมวิถีชีวิตเกาะยาวน้อย

09.30 น. เดินทางจากท่าเรือบางโรง จ. ภูเก็ต ด้วยเรือโดยสารสปีดโบ้ท เดินทางไปยังเกาะยาวน้อย

10.30 น. ถึงท่าเรือท่ามาเนาะ เกาะยาวน้อย มีเจ้าของบ้านมารอรับที่ท่าเรือและเดินทางเข้าที่ พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ของกลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์

12.00 น. ทานอาหารเที่ยงกับครอบครัวโฮมสเตย์

14.00 น. นั่งรถนำเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนเกาะยาวน้อยและชมทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามรอบเกาะ เช่น หาดป่าทราย หาดสนงาม หาดท่าเขา ชมหัวใจรักของพระยานาคน้อย ชมกลุ่มเขียนผ้าบาติกของแม่บ้านท่าเขา จุดชมวิวอ่าวพังงาที่ท่าเรือท่าเขา ชมทุ่งนาของเกาะยาว ถนนสายไหมสองระบบนิเวศ ทานมะพร้าวน้ำหอมจากสวน ชมตลาดตอนเย็นของเกาะยาวน้อย และซื้อของที่ระลึกและของฝากที่ตลาดชุมชน

17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกสะพานท่ามานอก

18.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็นกับครอบครัวโฮมสเตย์

เที่ยวเชิงนิเวศเกาะยาวใหญ่ เกาะสามไข่ ( เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย)

07.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว
09.00 น. เดินทางไปท่าเรือท่ามาเนาะห์เพื่อเดินทางไปเกาะยาวใหญ่ นั่งรถนำเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนเกาะยาวใหญ่ ถึงท่าเรือบ้านโล๊ะจาก นั่งเรือนำเที่ยวไปชมความงดงามของเกาะไข่นุ้ย ดำน้ำ ดูปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลา เดินชมความงดงามของเกาะไข่นอก ที่มีชายหาดสีขาวสวยงาม เล่นน้ำ ดูฝูงปลา ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่เกาะไข่นอก
12.00 น. ทานอาหารมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารเกาะไข่ใน
13.00 น. เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลา ที่เกาะไข่ใน
15.00 น. เดินทางกลับเกาะยาวน้อย
16.30 น. พักผ่อนกับครอบครัว
18.00 น. อิ่มอร่อยอาหารมื้อเย็นกับครอบครัว

 

 

อำลาเกาะยาว

07.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
09.00 น. อำลาสมาชิกของครอบครัวโฮสเตย์ ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจร่วมกัน
09.30 น. เดินทางกลับท่าเรือบางโรง จ. ภูเก็ต โดยสวัสดีภาพ

 

 

 

 

 ราคาของโปรแกรมเที่ยวนี้

 

นักท่องเที่ยว 5 คน ขึ้นไป           คนละ    3,500      บาท

 

 

 

ราคานี้รวม
-ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์
-ค่าเรือนำเที่ยว
-ค่าอาหาร
-ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะยง

หมายเหตุ ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

             – ราคานี้ไม่รวมค่าเรือ ไป-กลับ ท่าเรือเกาะยาวน้อย- ท่าเรือบางโรง จ.ภูเก็ต

 

สอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ เกาะสามไข่ 3 วัน 2 คืน