h1, font-family: 'Sriracha', cursive;
0847447284 Kohyao07@gmail.com

 

 เที่ยวเชิงนิเวศเกาะยาวน้อย ชมหมู่เกาะบิเละ มหัศจรรย์ทะเลแหวก 2 คืน 3 วัน

 

 

ชมวิถีชีวิตเกาะยาวน้อย

09.30 น. เดินทางจากท่าเรือบางโรง จ. ภูเก็ต ด้วยเรือโดยสารสปีดโบ้ท เดินทางไปยังเกาะยาวน้อย

10.30 น. ถึงท่าเรือท่ามาเนาะ เกาะยาวน้อย มีเจ้าของบ้านมารอรับที่ท่าเรือและเดินทางเข้าที่ พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ของกลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์

12.00 น. ทานอาหารเที่ยงกับครอบครัวโฮมสเตย์

14.00 น. นั่งรถนำเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนเกาะยาวน้อยและชมทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามรอบเกาะ เช่น หาดป่าทราย หาดสนงาม หาดท่าเขา ชมหัวใจรักของพระยานาคน้อย ชมกลุ่มเขียนผ้าบาติกของแม่บ้านท่าเขา จุดชมวิวอ่าวพังงาที่ท่าเรือท่าเขา ชมทุ่งนาของเกาะยาว ถนนสายไหมสองระบบนิเวศ ทานมะพร้าวน้ำหอมจากสวน ชมตลาดตอนเย็นของเกาะยาวน้อย และซื้อของที่ระลึกและของฝากที่ตลาดชุมชน

17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกสะพานท่ามานอก

18.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็นกับครอบครัวโฮมสเตย์

ชมหมู่เกาะในตำนาน หมู่เกาะบิเละ ชมความงดงามของธรรมชาติ ทะเลแหวก – ทะเลแหวก

07.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว
09.00 น. เดินทางไปชมหมู่เกาะบิเละหรือเกาะห้อง ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีธรรมชาติอันงดงาม น้ำทะเลใสสะอาด เกาะแก่งสวยงาม ชมห้องหอของพระนางโต๊ะตรีซึ่งเป็นลากูนขนาดใหญ่ ที่อ่าวบิเละซึ่งเป็นหาดทรายที่มีทรายขาวสะอาด เป็นหาดที่มีความสวยงามระดับ 5 ดาวที่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือน เหมาะสำหรับเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นและฝูงปลา อาบแดด และมีเส้นทางเดินศึกษาพรรณไม้ของระบบนิเวศของผืนป่ากลางทะเลได้
11.30 น. ทานอาหารมื้อเที่ยงที่ชายหาดของเกาะบิเละ
12.00 น. เดินทางไปชมทะเลแหวก ความมหัศจรรย์ที่สวยงามของธรรมชาติ ชมเกาะปอดะ เกาะทัพ เกาะหม้อ เกาะไก่ เกาะแดง (แวะเกาะนอก เล่นน้ำ ปีนเขา)
15.00 น. นั่งเรือชมเหลาจาบัง และเหลาอันตู(เกาะผี)ซึ่งมีถ้ำที่เป็นสุสานของชาวทะเลในสมัยโบราณ และแวะเล่นน้ำ ปีนเขาที่เกาะนอก ก่อนเดินทางกลับเกาะยาวน้อย
17.30 น. เดินทางกลับที่พักที่เกาะยาว
18.00 น. อิ่มอร่อยอาหารมื้อเย็นกับครอบครัว

 

 

อำลาเกาะยาว

07.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
09.00 น. อำลาสมาชิกของครอบครัวโฮสเตย์ ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจร่วมกัน
09.30 น. เดินทางกลับท่าเรือบางโรง จ. ภูเก็ต โดยสวัสดีภาพ

 

 

 

 ราคาของโปรแกรมเที่ยวนี้

 

นักท่องเที่ยว 5 คน ขึ้นไป           คนละ    500       บาท

 

 

 

ราคานี้รวม
–  ค่ากิจกรรมพร้อมอุปกรณ์
–  ค่าอาหารมื้อเที่ยง

หมายเหตุ ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

หากต้องการชมทุ่งปะการัง/การหาหอยชักตีนและระบบนิเวศของหญ้าทะเล /สันหลังมังกรซึ่งสามารถเลือกชมได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

 

สอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะยาวน้อย ชมหมู่เกาะในตำนานหรือหมู่เกาะบิเละ 3 วัน 2 คืน