h1, font-family: 'Sriracha', cursive;
0847447284 Kohyao07@gmail.com

 

เที่ยวอ่าวพังงา เที่ยวเชิงนิเวศเกาะยาว 3 วัน 2 คืน

 

มหัศจรรย์อ่าวพังงา หมู่เกาะเจมส์ บอร์น

08.30 น. ลงเรือนำเที่ยวจากท่าเรือบางโรง เพื่อเดินทางไปชมทัศนียภาพของ หมู่เกาะในอ่าวพังงา เดินลอดถ้ำชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยและลากูนใจกลางเกาะที่เกาะพนัก เช่น ถ้ำมรกต ถ้ำหอยติบถ้ำโกงกาง ถ้ำไอติม ชมความสวยงามของเกาะห้อง เหลากาหยา และทัศนียภาพความสวยงามของหมู่เกาะในอ่าวพังงา
12.00 น. ทานอาหารมื้อเที่ยงที่ห้องอาหาร ปันหยี มูเทียร่าห์ ซีฟู้ด แอนด์ ซีแคนนู บนเกาะปันหยี ซื้อของที่ระลึกและเยี่ยมชมหมู่บ้านกลางน้ำของชาวประมงที่เกาะปันหยี
13.00 น. เดินทางไปชมภาพเขียน 3,000 ปีที่ผนังถ้ำริมทะเลที่เขาเขียน พายเรือแคนนูที่ถ้ำลอด แวะชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เขาตาปู เขาพิงกัน และเดินทางสู่เกาะยาวน้อย
16.00 น. ถึงท่าเรือ เกาะยาวน้อย มีเจ้าหน้าที่มารอรับ เดินทางเข้าที่พัก
18.30น. ทานอาหารมื้อเย็น

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกาะยาว

06.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว
07.00 น. ไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน เช่น อวนกุ้ง อวนปู อวนปลา โดยไปกับชาวประมง
ทานอาหารมื้อเที่ยงกับชาวประมง ที่เกาะนอก
13.00 น. กลับเกาะยาวน้อย
14.00 น. ชมวิถีชีวิตของชุมชนเกาะยาวน้อยและชมทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามรอบเกาะ เช่น หาดป่าทราย หาดสนงาม หาดท่าเขา ชมหัวใจรักของพระยานาคน้อย ชมกลุ่มเขียนผ้าบาติกของแม่บ้านท่าเขา จุดชมวิวอ่าวพังงาที่ท่าเรือท่าเขา ชมทุ่งนาของเกาะยาว ถนนสายไหมสองระบบนิเวศ ทานมะพร้าวน้ำหอมจากสวน ชมตลาดตอนเย็นของเกาะยาวน้อย และซื้อของที่ระลึกและของฝากที่ตลาดชุมชน
17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกที่สะพานท่ามาเนาะห์
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก
18.00 น. อิ่มอร่อยอาหารมื้อเย็นกับครอบครัว

 

อำลาเกาะยาว

07.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
09.00 น. อำลาสมาชิกของครอบครัวโฮสเตย์ ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจร่วมกัน
09.30 น. เดินทางกลับท่าเรือบางโรง จ. ภูเก็ต โดยสวัสดีภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาของโปรแกรมเที่ยวนี้

 

นักท่องเที่ยว 5 คน ขึ้นไป           คนละ   4,650      บาท

 

ราคานี้รวม
– ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์
– ค่าเรือนำเที่ยว
– ค่าอาหาร
– ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ
– ค่าเรือแคนนู

หมายเหตุ ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

 

สอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เที่ยวอ่าวพังงา เที่ยวเชิงนิเวศเกาะยาว 3 วัน 2 คืน