h1, font-family: 'Sriracha', cursive;
0847447284 Kohyao07@gmail.com

 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะยาวน้อย ชมหมู่เกาะในตำนานหรือหมู่เกาะบิเละ 3 วัน 2 คืน

 

ชมวิถีชีวิตเกาะยาวน้อย

09.30 น. เดินทางจากท่าเรือบางโรง จ. ภูเก็ต ด้วยเรือโดยสารสปีดโบ้ท เดินทางไปยังเกาะยาวน้อย

10.30 น. ถึงท่าเรือท่ามาเนาะ เกาะยาวน้อย มีเจ้าของบ้านมารอรับที่ท่าเรือและเดินทางเข้าที่ พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ของกลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์

12.00 น. ทานอาหารเที่ยงกับครอบครัวโฮมสเตย์

14.00 น. นั่งรถนำเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนเกาะยาวน้อยและชมทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามรอบเกาะ เช่น หาดป่าทราย หาดสนงาม หาดท่าเขา ชมหัวใจรักของพระยานาคน้อย ชมกลุ่มเขียนผ้าบาติกของแม่บ้านท่าเขา จุดชมวิวอ่าวพังงาที่ท่าเรือท่าเขา ชมทุ่งนาของเกาะยาว ถนนสายไหมสองระบบนิเวศ ทานมะพร้าวน้ำหอมจากสวน ชมตลาดตอนเย็นของเกาะยาวน้อย และซื้อของที่ระลึกและของฝากที่ตลาดชุมชน

17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกสะพานท่ามานอก

18.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็นกับครอบครัวโฮมสเตย์

ชมดินแดนในตำนาน หมู่เกาะบิเละ

07.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว
08.00 น. เดินทางไปชมหมู่เกาะบิเละหรือเกาะห้อง ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีธรรมชาติอันงดงาม น้ำทะเลใสสะอาด เกาะแก่งสวยงาม ชมห้องหอของพระนางโต๊ะตรีซึ่งเป็นลากูนขนาดใหญ่ ที่อ่าวบิเละซึ่งเป็นหาดทรายที่มีทรายขาวสะอาด เป็นหาดที่มีความสวยงามระดับ 5 ดาวที่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือน เหมาะสำหรับเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นและฝูงปลา อาบแดด และมีเส้นทางเดินศึกษาพรรณไม้ของระบบนิเวศของผืนป่ากลางทะเลได้
12.00 น. ทานอาหารมื้อเที่ยงที่ชายหาดของเกาะบิเละ
13.00 น. นั่งเรือนำเที่ยวชมเหลากา ถ้ำที่พักของคนเก็บรังนก แวะชมความงดงามของเหลาลาดิง เกาะที่เป็นที่พักของคนเก็บรังนก สามารถปีนหน้าผา ดำน้ำดูฝูงปลาและปะการังน้ำตื้น นั่งเรือไปชมเกาะปาหุเสียหรือเกาะผักเบี้ย ในตอนน้ำขึ้นจะแยกเป็นสองเกาะ เมื่อยามน้ำลงสามารถเดินไปมาเชื่อมทั้งสองเกาะได้ เหมาะเล่นสำหรับกิจกรรมเล่นน้ำ อาบแดด ยามน้ำลงสามารถดำน้ำดู ต้นกัลปังหาสีแดง ปะการังหลากหลายชนิด โดยเฉพาะปะการังเห็ดจะมีมาก และที่ดึงดูดนักดำน้ำตื้นได้ดีที่สุด คือ ดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนหรือปลานีโม่ มีให้ยลโฉมมากมาย
15.00 น. นั่งเรือชมเหลาจาบัง และเหลาอันตู(เกาะผี)ซึ่งมีถ้ำที่เป็นสุสานของชาวทะเลในสมัยโบราณ และแวะเล่นน้ำ ปีนเขาที่เกาะนอก ก่อนเดินทางกลับเกาะยาวน้อย
18.00 น. อิ่มอร่อยอาหารมื้อเย็น

 

อำลาเกาะยาว

07.30 น. ทานอาหารเช้ากับครอบครัว พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
09.00 น. อำลาสมาชิกของครอบครัวโฮสเตย์ ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจร่วมกัน
09.30 น. เดินทางกลับท่าเรือบางโรง จ. ภูเก็ต โดยสวัสดีภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาของโปรแกรมเที่ยวนี้

 

นักท่องเที่ยว 5 คน ขึ้นไป           คนละ   3,100    บาท

 

 

 

ราคานี้รวม
–  ค่ากิจกรรมพร้อมอุปกรณ์
–  ค่าอาหารมื้อเที่ยง

หมายเหตุ ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

หากต้องการชมทุ่งปะการัง/การหาหอยชักตีนและระบบนิเวศของหญ้าทะเล /สันหลังมังกรซึ่งสามารถเลือกชมได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

 

สอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะยาวน้อย ชมหมู่เกาะในตำนานหรือหมู่เกาะบิเละ 3 วัน 2 คืน