เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\

เกาะยาวโฮมสเตย์

: เกาะยาว
เกาะยาวโฮมสเตย์ “สำหรับเรา คุณคือญาติที่มาพัก ไม่ใช่นักท่องเที่ยว”
กลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์ สวัสดีครับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:39 น.

สวัสดีครับ เริ่มแล้วครับสำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะยาวและของทะเลอันดามัน ซึ่งทั้งรีสอร์ทและบังกาโลทั้งเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ต่างก็มีกำสั่งจอง ที่พักจากนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ  คาดว่าปีนี้การท่องเที่ยวของเกาะยาวคงจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน มากกว่าทุกปี นอกจากสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจะเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่อง เที่ยวแล้ว ด้านอื่นๆก็พร้อม เช่น การเดินทางไปเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ก็เพิ่มเที่ยวเรือโดยสารทั้งสะปีดโบ้ทและเรือหางยาวมีตลอดทั้ง วัน สะดวกทั้งมาจาก จ.กระบี่และภูเก็ต
กลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์ ก็ได้เพิ่มกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งพื้นที่ของเกาะยาวน้อยและ เกาะยาวใหญ่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเกาะยาว สามารถพักได้ทั้งแบบโฮมสเตย์ และรีสอร์ท ในพื้นที่ของเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ และสามารถจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทั้ง 2 เกาะครับ

หลบความวุ่นวาย หลบหนีความเครียดในแต่ละวัน มาเที่ยวเกาะยาวดีกว่าครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2013 เวลา 08:06 น.
 
เกียรติประวัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 10:43 น.

รางวัลที่เกาะยาวได้รับมาตรฐานของเกาะยาวโฮมสเตย์โดยได้รับตราสัญญลักษณ์ทั้งมาตรฐานไทย และโฮมสเตย์ต้นแบบ ได้มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพมาตรฐานของโฮมสเตย์ในประเทศไทย โดยมีตัวชีวัด 43 ตัวชี้ ซึ่งเกาะยาวโฮมสเตย์ได้ผ่านการประเมินและเป็นโฮมสเตย์ต้นแบบในพื้นที่ภาคใต้ และได้ผ่านการประเมินตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 13:38 น.
 
กลุ่มเกาะยาว โฮมสเตย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม 2010 เวลา 11:42 น.

HomeStay Thailand Standard

“กลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์” เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนของเกาะยาว โดยประชาชนอยากมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว และกำหนดทิศทางการเจริญเติบโตของเกาะยาว ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 กระแสของการท่องเที่ยวของเกาะยาวเพิ่มสูงมาก เนื่องจาก วิถีชีวิตของชาวเกาะยาวเกี่ยวข้องกับทะเล มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านโดยใช้เครื่องมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทั้งอาศัยศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้สภาพสังคมของชาวเกาะยาว เป็นสังคมที่น่าอยู่ สงบ และเรียบ ง่าย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:08 น.
 
การทำปลาฉิ้งฉั้ง ที่เกาะยาวใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:53 น.

การทำปลาฉิ้งฉางที่กาะยาวการทำปลาฉิ้งฉั้ง - ที่เกาะยาวใหญ่

การทำปลาฉิ้งฉั้ง ซึ่งจัดว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงของเกาะยาวใหญ่ปีละหลายร้อยล้านเลยทีเดียว และเป็นการสร้างงานให้คนในชุมชนมีมากมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2011 เวลา 10:36 น.