เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\ เกาะยาวโฮมสเตย์\

เกาะยาวโฮมสเตย์

: เกาะยาว
เกาะยาวโฮมสเตย์ “สำหรับเรา คุณคือญาติที่มาพัก ไม่ใช่นักท่องเที่ยว”
กลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์ สวัสดีครับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:39 น.

สวัสดีครับ บรรยากาศของการท่องเที่ยวของเกาะยาวเริ่มที่จะเข้มข้นมากเลยนะครับ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะยาวเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากยุโรปและโซนเอเชีย ทั้งเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ต่างก็จัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวกันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเกาะยาว  ในปีนี้กิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว คือ การปั่นจักรยานรอบเกาะยาวน้อย ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาปั่นจักรยานไม่ต่ำกว่า 100 คน ในระยะทางรอบเกาะประมาณ 20 กม. ปั่นชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน วิถีชีวิตของชาวประมง ในหลากหลายบรรยากาศ เช่น สวนยาง สวนมะพร้าว ทุ่งนา ภูเขา  ชายทะเล ฯลฯ  ในพื้นที่เกาะยาวจะเหมาะสำหรับปั่นจักรยาน เพราะรถยนต์มีน้อย  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม อากาศบริสุทธิ์มากครับ

 

หลบความวุ่นวาย หลบหนีความเครียดในแต่ละวัน มาปั่นเกาะยาวเพื่อสุขภาพที่ดีที่เกาะยาวดีกว่าครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015 เวลา 07:56 น.
 
เกียรติประวัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 10:43 น.

รางวัลที่เกาะยาวได้รับมาตรฐานของเกาะยาวโฮมสเตย์โดยได้รับตราสัญญลักษณ์ทั้งมาตรฐานไทย และโฮมสเตย์ต้นแบบ ได้มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพมาตรฐานของโฮมสเตย์ในประเทศไทย โดยมีตัวชีวัด 43 ตัวชี้ ซึ่งเกาะยาวโฮมสเตย์ได้ผ่านการประเมินและเป็นโฮมสเตย์ต้นแบบในพื้นที่ภาคใต้ และได้ผ่านการประเมินตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015 เวลา 08:11 น.
 
กลุ่มเกาะยาว โฮมสเตย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม 2010 เวลา 11:42 น.

HomeStay Thailand Standard

“กลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์” เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนของเกาะยาว โดยประชาชนอยากมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว และกำหนดทิศทางการเจริญเติบโตของเกาะยาว ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 กระแสของการท่องเที่ยวของเกาะยาวเพิ่มสูงมาก เนื่องจาก วิถีชีวิตของชาวเกาะยาวเกี่ยวข้องกับทะเล มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านโดยใช้เครื่องมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทั้งอาศัยศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้สภาพสังคมของชาวเกาะยาว เป็นสังคมที่น่าอยู่ สงบ และเรียบ ง่าย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015 เวลา 08:12 น.
 
การทำปลาฉิ้งฉั้ง ที่เกาะยาวใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:53 น.

การทำปลาฉิ้งฉางที่กาะยาวการทำปลาฉิ้งฉั้ง - ที่เกาะยาวใหญ่

การทำปลาฉิ้งฉั้ง ซึ่งจัดว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงของเกาะยาวใหญ่ปีละหลายร้อยล้านเลยทีเดียว และเป็นการสร้างงานให้คนในชุมชนมีมากมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015 เวลา 07:59 น.