h1, font-family: 'Sriracha', cursive;
0847447284 Kohyao07@gmail.com

เกาะยาวโฮมสเตย์

“สำหรับเรา คุณคือญาติ ไม่ใช่นักท่องเที่ยว”

 

บทความเกี่ยวกับเกาะยาว

      เกาะยาว เป็นหมู่เกาะบริเวณอ่าวพังงา ของทะเลอันดามัน มีเกาะล้อมรอบประมาณ 44 เกาะ มีฐานะเป็นอำเภอของจังหวัดพังงา ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 141,067 ตร.กม. ห่างจากจังหวัดพังงา 42 กม. แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาล 3...

การเดินทางมายังเกาะยาวน้อย

การเดินทาง จากจังหวัดภูเก็ต - จาก บขส.ภูเก็ต ถึงท่าเรือบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยสามารถเหมารถรับจ้างทั่วไป หรือนั่งรถสองแถวจากหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองภูเก็ต ไปท่าเรือบางโรง (รถเที่ยวสุดท้ายเวลา 13.20 น.)  จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต - นั่งรถแท็กซี่มิเตอร์...